Adam Grabowiecki

Imię i nazwisko: Adam Grabowiecki
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Okreg wyborczy: 52 Legnica

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: technik rolnik

Ukonczona szkola: Zesp. Szk. Roln. 1983

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z technik rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Zesp. Szk. Roln. 1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)