Aleksander Jurewicz

Imię i nazwisko: Aleksander Jurewicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Okreg wyborczy: 23 Tczew

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnictwa

Ukonczona szkola: Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: doradca

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Tczew (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z doradca (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)