Aleksander Malachowski

Imię i nazwisko: Aleksander Malachowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Aleksander Malachowski - I kadencja 1991 - 1993
- Aleksander Malachowski - II kadencja 1993 - 1997
- Aleksander Malachowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 71 Ostroleka

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Ukonczona szkola: Uniw. Wroclawski 1949

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pisarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Odno¶niki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 71 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Wroclawski 1949 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pisarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)