Aleksy Siemieniuk

Imię i nazwisko: Aleksy Siemieniuk
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci

Okreg wyborczy: 10 Bielsk Podlaski

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa i administracji

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Bielsk Podlaski (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr prawa i administracji (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)