Alfred Bielewicz

Imię i nazwisko: Alfred Bielewicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 107 Zielona Gora

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Ukonczona szkola: Akad. Med. w Poznaniu 1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 107 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. w Poznaniu 1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)