Alfred Wawrzyniak

Imię i nazwisko: Alfred Wawrzyniak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Alfred Wawrzyniak - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Okreg wyborczy: 78 Poznan-Nowe Miasto

Partia (wybory): PAX

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Ukonczona szkola: Katolicki Uniw. Lubelski 1958

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 78 Poznan-Nowe Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z PAX (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Katolicki Uniw. Lubelski 1958 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)