Alicja Anna Bienkowska

Imię i nazwisko: Alicja Anna Bienkowska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 102 Wloclawek

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: lekarz specj. radiologii dzieciecej

Ukonczona szkola: Akad. Med. w Lodzi 1960

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Niezaleznych Poslow
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 102 Wloclawek (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z lekarz specj. radiologii dzieciecej (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. w Lodzi 1960 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)