Andrzej Bondarewski

Imię i nazwisko: Andrzej Bondarewski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Andrzej Bondarewski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 73 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 7 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa, adwokat

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1960

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 73 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 7 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr prawa, adwokat (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1960 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)