Andrzej Jan Arendarski

Imię i nazwisko: Andrzej Jan Arendarski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 45 Konin

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)