Andrzej Jerzy Glapinski

Imię i nazwisko: Andrzej Jerzy Glapinski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Okreg wyborczy: 53 Lubin

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. gornik

Ukonczona szkola: Politechn. Wroclawska 1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: Wojewoda Legnicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Lubin (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. gornik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Wroclawska 1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z Wojewoda Legnicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)