Andrzej Kosmalski

Imię i nazwisko: Andrzej Kosmalski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 53 Lublin

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Techn. Radiowo-Telewizyjne 1968

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: elektronik przemyslowy

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Techn. Radiowo-Telewizyjne 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z elektronik przemyslowy (Zawod/stanowisko)