Anna Jolanta Kwietniewska

Imię i nazwisko: Anna Jolanta Kwietniewska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 61 Lodz-Srodmiescie

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Ukonczona szkola: Akad. Med. 1963

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 61 Lodz-Srodmiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. 1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)