Anna Maria Knysok

Imię i nazwisko: Anna Maria Knysok
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 38 Chorzow

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr psychologii

Ukonczona szkola: Uniw. Slaski 1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: psycholog oraz pielegniarka

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Chorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr psychologii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Slaski 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z psycholog oraz pielegniarka (Zawod/stanowisko)