Anna Maria Urbanowicz

Imię i nazwisko: Anna Maria Urbanowicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 88 Skierniewice

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr wychowania fizycznego

Ukonczona szkola: Akad. Wych. Fizycznego 1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 88 Skierniewice (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr wychowania fizycznego (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Wych. Fizycznego 1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)