Anna Teresa Dudkiewicz

Imię i nazwisko: Anna Teresa Dudkiewicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 73 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Pedagog. w Czestochowie 1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 73 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Pedagog. w Czestochowie 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)