Antoni Jan Furtak

Imię i nazwisko: Antoni Jan Furtak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 24 Wejherowo

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Polic. Studium Ogrod. 1983

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: ogrodnik-szkolkarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Wejherowo (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Polic. Studium Ogrod. 1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z ogrodnik-szkolkarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)