Antoni Maciej Zelazny

Imię i nazwisko: Antoni Maciej Zelazny
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce

Okreg wyborczy: 69 Kedzierzyn-Kozle

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechanik

Ukonczona szkola: Politechn. Slaska w Gliwicach 1962

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Kedzierzyn-Kozle (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Slaska w Gliwicach 1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)