Artur Krzysztof Balazs

Imię i nazwisko: Artur Krzysztof Balazs
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci

Okreg wyborczy: 93 Stargard Szczecinski

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln. w Szczecinie 1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 93 Stargard Szczecinski (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln. w Szczecinie 1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)