Barbara Czyz

Imię i nazwisko: Barbara Czyz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Barbara Czyz - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-19

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 20 Elblag

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: spec. prod. roslinnej

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-19 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z spec. prod. roslinnej (Zawod/stanowisko)