Barbara Labuda

Imię i nazwisko: Barbara Labuda
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Barbara Labuda - I kadencja 1991 - 1993
- Barbara Labuda - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 104 Wroclaw-Fabryczna

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: Uniw. Wroclawski 1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: st. wykladowca

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 104 Wroclaw-Fabryczna (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Wroclawski 1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z st. wykladowca (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)