Bogdan Derwich

Imię i nazwisko: Bogdan Derwich
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Bogdan Derwich - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Okreg wyborczy: 99 Grudziadz

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechanik

Ukonczona szkola: Politechn. Szczecinska 1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor naczelny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 99 Grudziadz (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Szczecinska 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor naczelny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)