Bogdan Marek Szczygiel

Imię i nazwisko: Bogdan Marek Szczygiel
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Okreg wyborczy: 38 Chorzow

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: technolog zywienia zbiorowego

Ukonczona szkola: Techn. Gastronomiczne 1974

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technolog zywienia

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Chorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z technolog zywienia zbiorowego (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Techn. Gastronomiczne 1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technolog zywienia (Zawod/stanowisko)