Boleslaw Suchodolski

Imię i nazwisko: Boleslaw Suchodolski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 93 Stargard Szczecinski

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Roln. w Szczecinie 1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor KPGR

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 93 Stargard Szczecinski (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Roln. w Szczecinie 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor KPGR (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)