Boleslaw Szkutnik

Imię i nazwisko: Boleslaw Szkutnik
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi

Okreg wyborczy: 49 Krakow-Nowa Huta

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Ekonom. we Wroclawiu 1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: serbsko-chorwacki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Krakow-Nowa Huta (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Ekonom. we Wroclawiu 1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z serbsko-chorwacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)