Bozenna Maria Urbanska

Imię i nazwisko: Bozenna Maria Urbanska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 78 Poznan-Nowe Miasto

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Ukonczona szkola: Uniw. Poznanski 1961

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: bibliotekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 78 Poznan-Nowe Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Poznanski 1961 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z bibliotekarz (Zawod/stanowisko)