Bronislaw Geremek

Imię i nazwisko: Bronislaw Geremek
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Bronislaw Geremek - I kadencja 1991 - 1993
- Bronislaw Geremek - II kadencja 1993 - 1997
- Bronislaw Geremek - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Okreg wyborczy: 90 Suwalki

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab.

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1955

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 90 Suwalki (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. dr hab. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1955 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)