Czeslaw Bogdan Robakowski

Imię i nazwisko: Czeslaw Bogdan Robakowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Okreg wyborczy: 35 Dabrowa Gornicza

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. gornik

Ukonczona szkola: Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: sztygar zmianowy

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Dabrowa Gornicza (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. gornik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z sztygar zmianowy (Zawod/stanowisko)