Czeslaw Kazimierz Kurzajewski

Imię i nazwisko: Czeslaw Kazimierz Kurzajewski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Okreg wyborczy: 29 Kalisz

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dziennikarz

Ukonczona szkola: Zaoczne Zawodowe Studium Nauk Plitycznych dla Dziennikarzy 1979

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Zawod/stanowisko: rehabilitant

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 29 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dziennikarz (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Zaoczne Zawodowe Studium Nauk Plitycznych dla Dziennikarzy 1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rehabilitant (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)