Czeslaw Nowak

Imię i nazwisko: Czeslaw Nowak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Czeslaw Nowak - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Okreg wyborczy: 22 Gdynia

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: LO 1964

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: brygadzista urzadzen portowych

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z LO 1964 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z brygadzista urzadzen portowych (Zawod/stanowisko)