Czeslaw Stanislaw Sobierajski

Imię i nazwisko: Czeslaw Stanislaw Sobierajski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Okreg wyborczy: 40 Rybnik

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: technik mechanik

Ukonczona szkola: Policealne Studium Zawodowe 1988

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 40 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z technik mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Policealne Studium Zawodowe 1988 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)