Edward Ryszard Muller

Imię i nazwisko: Edward Ryszard Muller
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 89 Slupsk

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: elektromechanik okretowy

Ukonczona szkola: Zasad. Szk. Zaw. Przem. Okretowego 1977

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: elektromechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 89 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z elektromechanik okretowy (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Zasad. Szk. Zaw. Przem. Okretowego 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z elektromechanik (Zawod/stanowisko)