Emilia Janina Pogonowska-Jucha

Imię i nazwisko: Emilia Janina Pogonowska-Jucha
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie

Okreg wyborczy: 51 Krosno

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Ukonczona szkola: Uniw. w Lublinie 1963

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: sedzia

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. w Lublinie 1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z sedzia (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)