Eugeniusz Brzezinski

Imię i nazwisko: Eugeniusz Brzezinski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Okreg wyborczy: 49 Krakow-Nowa Huta

Partia (wybory): PAX

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Ukonczona szkola: Politechn. Krakowska 1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier mechanik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Krakow-Nowa Huta (Okreg wyborczy)
- posłowie z PAX (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Krakowska 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier mechanik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)