Franciszek Jerzy Stefaniuk

Imię i nazwisko: Franciszek Jerzy Stefaniuk
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - II kadencja 1993 - 1997
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - III kadencja 1997 - 2001
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - IV kadencja 2001 - 2005
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 8 Biala Podlaska

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: technik ekonomista

Ukonczona szkola: L. Ekonomiczne 1968

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Biala Podlaska (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z technik ekonomista (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z L. Ekonomiczne 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)