Franciszek Sak

Imię i nazwisko: Franciszek Sak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 46 Koszalin

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. elektryk

Ukonczona szkola: Politechn. Warszawska 1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. elektryk

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 46 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. elektryk (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Warszawska 1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. elektryk (Zawod/stanowisko)