Henryk Janasek

Imię i nazwisko: Henryk Janasek
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 45 Konin

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Ukonczona szkola: Uniw. Poznanski 1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Poznanski 1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)