Henryk Mikolaj Chmielewski

Imię i nazwisko: Henryk Mikolaj Chmielewski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 7 Warszawa-Praga Poludnie

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: prof. zwyczajny nauk medycznych

Ukonczona szkola: Akad. Med. 1958

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: oficer zawodowy - lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poslow Wojskowych
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Warszawa-Praga Poludnie (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. zwyczajny nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. 1958 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z oficer zawodowy - lekarz (Zawod/stanowisko)