Henryk Wujec

Imię i nazwisko: Henryk Wujec
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Henryk Wujec - I kadencja 1991 - 1993
- Henryk Wujec - II kadencja 1993 - 1997
- Henryk Wujec - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Okreg wyborczy: 106 Zamosc

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr fizyki

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: fizyk

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 106 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr fizyki (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z fizyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)