Ignacy Tadeusz Czezyk

Imię i nazwisko: Ignacy Tadeusz Czezyk
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Okreg wyborczy: 57 Pulawy

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr matematyki

Ukonczona szkola: Uniw. w Lublinie 1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel matematyki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Pulawy (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr matematyki (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. w Lublinie 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel matematyki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)