Irena Stanislawa Chojnacka

Imię i nazwisko: Irena Stanislawa Chojnacka
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Okreg wyborczy: 17 Ciechanow

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor przedsieb.

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor przedsieb. (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)