Irena Urszula Gil

Imię i nazwisko: Irena Urszula Gil
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Okreg wyborczy: 56 Krasnik

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr administracji

Ukonczona szkola: Uniw. w Lublinie 1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Krasnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr administracji (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. w Lublinie 1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)