Ireneusz Ludwik Sekula

Imię i nazwisko: Ireneusz Ludwik Sekula
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Okreg wyborczy: 33 Sosnowiec

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr nauk politycznych

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk politycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)