Ireneusz Skubis

Imię i nazwisko: Ireneusz Skubis
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Ireneusz Skubis - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 19 Lubliniec

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz.

Ukonczona szkola: Akad. Roln. w Krakowie 1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: doradca metodyczny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Lubliniec (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln. w Krakowie 1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z doradca metodyczny (Zawod/stanowisko)