Irmindo Tadeusz Bochen

Imię i nazwisko: Irmindo Tadeusz Bochen
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 52 Legnica

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Roln. w Krakowie 1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Roln. w Krakowie 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)