Iwona Barbara Lubowska

Imię i nazwisko: Iwona Barbara Lubowska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 30 Ostrow Wielkopolski

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii klasycznej

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: grecki

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Ostrow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr filologii klasycznej (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z grecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)