Jacek Bujak

Imię i nazwisko: Jacek Bujak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Jacek Bujak - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Okreg wyborczy: 94 Tarnobrzeg

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. odlewnik

Ukonczona szkola: Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. odlewnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 94 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. odlewnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. odlewnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)