Jacek Franciszek Kasprzyk

Imię i nazwisko: Jacek Franciszek Kasprzyk
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Okreg wyborczy: 18 Czestochowa

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: technik metalurg

Ukonczona szkola: Techn. Hutnicze 1980

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z technik metalurg (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Techn. Hutnicze 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)