Jacek Zbigniew Andrzejewski

Imię i nazwisko: Jacek Zbigniew Andrzejewski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow

Okreg wyborczy: 88 Skierniewice

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. chemii

Ukonczona szkola: Politechn. Lodzka 1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Niezaleznych Poslow
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 88 Skierniewice (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. chemii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Lodzka 1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier (Zawod/stanowisko)