Jan Beszta-Borowski

Imię i nazwisko: Jan Beszta-Borowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 10 Bielsk Podlaski

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: technik

Ukonczona szkola: Techn. Mechanizacji Rolnictwa 1955

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Bielsk Podlaski (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z technik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Techn. Mechanizacji Rolnictwa 1955 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)