Jan Eugeniusz Switka

Imię i nazwisko: Jan Eugeniusz Switka
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego

Data slubowania: 1989-07-04

Data urodzenia: 1936-06-23 Majdan Gorny

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa

Miejsce urodzenia: pow. Tomaszow L.

Okreg wyborczy: 83 Rzeszow

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr

Ukonczona szkola: - Katolicki Uniw. Lubelski 1962

Ukonczona szkola: - Uniw. w Lublinie 1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z 1936-06-23 Majdan Gorny (Data urodzenia)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z pow. Tomaszow L. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 83 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Katolicki Uniw. Lubelski 1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniw. w Lublinie 1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1936 roku
- w czerwcu
- w 23 dniu miesiąca